web counter
 

 

Tadija Savic-Slikarstvo i Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Moje povremeno istresanje
Tadija Savic multimedijalni umetnik
AMORFNO OPLOĐAVANJE
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Dva pogleda isti motiv
Tadija
MIRIS ČULA-Serija Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
ZAROBLJENI I OSLOBODJENI
Tadija Savic multimedijalni umetnik
ČULNA TELA-Serija Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
LINEARNA TELA-Serija Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
CRTEŽ-ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
SLIKARSTVO.ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
FOTOGRAFIJA.ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
PRIRODA-Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
O Meni