web counter
 

 

Tadija Savic-Slikarstvo i Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Moje povremeno istresanje
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Serija slika:AMORFNO OPLOĐA....
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Ciklus dela:Dvostrano izrazavanje
Tadija
Serija Fotografija: MIRIS ČULA
Tadija Savic multimedijalni umetnik
Ciklus dela: ZAROBLJENI U ...
Tadija Savic multimedijalni umetnik
ČULNA TELA-Serija Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
LINEARNA TELA-Serija Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
CRTEŽ-ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
SLIKARSTVO.ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
FOTOGRAFIJA.ceo opus
Tadija Savic multimedijalni umetnik
PRIRODA-Fotografija
Tadija Savic multimedijalni umetnik
O Meni